Evaluare impact mediu - Stabilizare versant Linia CFR Sibiu – Vintu de Jos Detalii aici!

Arrow up
Arrow down

1. Amplasamentul lucrării

Lucrarea este amplasată pe linia c.f. Brasov – Podu Olt, intre km 40+695 – km 40+720, intre haltele c.f. Brădet si Persani, judetul Brasov.

2.  Lucrarea executata
Prezentul proiect cuprinde numai lucrările de consolidare (zid de aparate din gabioane, sprijinire cu piloti forati tip Benotto, refacerea rambleului cale ferata si consolidarea platformei cale ferata

Lucările de instalatii c.f., (TTR si SCB) sunt prevăzute in documentatie separată. Lucrarile prevazute in prezenta documentatie sunt realizate atat in inchidere de linie, cat si sub circulatie, cu restrictie de 30Km/h. In ceea ce priveste lucrarile prevazute in inchidere de circulatie, acestea se refera numai la refacerea substratului cakle ferata si la realizarea celor 9 drenuri transversale amonte. Restul lucrarilor proiectate se vor realiza cu restrictie de viteza de 30 Km/h.

Lucrarile de inchidere de linie s-au prevazut a fi executate in maximum 12 zile lucratoare.
3.  Prezentare lucrari executate
3.1 Consolidarea rambleului c.f., constand in:

 • realizarea sprijinirii cu piloti forati tip Benotto ∅1080mm, intre km 40+680 km 40+735, L=55m;
 • protejarea piciorului taluzului de rambleu impotriva eroziunii hidrodinamice a apei, prin realizarea unui zid din gabioane, L=70m si reacalibrarea albiei Vaii Bradetului pe zona consolidata
 • indepartarea in totalitate a materialului din masa alunecatoare de pe zona taluzului de rambleu aval. Sapaturile se vor realiza cu trepte de infratire, urmarind conturul planului de alunecare, evidentiat in studiul geotehnic
 • refacerea rambleului c.f. prin realizarea unei taluzari care sa asigure stabilitatea generala a acestuia (taluz cu berme); la refacerea rambleului se va folosi material de umplutura categoria CIII1 (STAS 7582-91);
 • benzi drenante dispuse pe doua etaje, realizate concomitent cu umpluturile pentru refacerea rambleului; prevazute cu tuburi din PEHD riflat Ø150, pentru evacuarea apeloraval
 • rigole din beton pozitionate pe berme, avand rolul de a prelua apele din drenuri si evacuarea acestora in casiul pe taluz de la km 40+740.40
 • consolidarea taluzului de rambleu prin protejare cu pamant vegetal insamantat si prin plantare cu arbori cu rol de stabilizare.

3.2. Consolidarea platformei si terasamentuluui c.f. prin ranforsare cu geogrila si realizare drenuri transversale, constand in:

 • demontarea liniei c.f pe zona km 40+676.65 - km 40+736.65 (L=60m)
 • eliminarea pungilor de balast prin decaparea pana la cota -1.20m fata de NSS ex.
 • realizarea celor 9 drenuri transversale si a amenajarii din beton la incidenta cu taluzul proiectat
 • refacerea substratului c.f. protejarea cu geotextil si ranforsarea cu geogrila
 • refacerea prismei caii si remontarea cadrului sina traversa
 • realizarea rigolei cu umar din beton armat, intre km 40+676.65 - km 40+710.15 (L=33.50m)
 • realizarea rigolei simple din beton armat, intre km 40+710.15 - km 40+736.65.