Evaluare impact mediu - Stabilizare versant Linia CFR Sibiu – Vintu de Jos Detalii aici!

Arrow up
Arrow down

Activitatea VEST CONSTRUCT SRL cuprinde si lucrari de amenajari hidrologice, alimentari cu apa.

Lucrari si constructii hidroedilitare - proiectare si reabilitare retele de alimentare cu apa si canalizare, proiectare si reabilitare sisteme de alimentare cu apa si canalizare.

Constructii hidrotehnice/lucrari de gospodarire a apei - proiectare diguri de protectie impotriva inundatiilor, proiectare lucrari de regularizari de cursuri de apa;

Dintre lucrarile reprezentative executate se pot enumera:

  • alimentarea cu apa a comunelor
  • îndiguiri si baraje contra inundatiilor
  • recalibrarea si îndiguirea râului